Tiến độ căn hộ SaigonMia đến tháng 9-2017

Tiến độ căn hộ SaigonMia đến tháng 9-2017. Tiến độ thi công mới nhất của căn hộ SaigonMia, hình ảnh được cập nhật thường xuyên tại quoccuongland.com

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern

Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central

Thi công xây dựng cốp pha sàn tầng 10 – block Central

Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central

Thi công xây dựng saigonmia cốp pha sàn tầng 10 – block Northern

Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern

Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Northern

Đăng ký tư vấn vào form dưới hoặc gọi trực tiếp cho tôi qua số 0909.566.525 - 0977.719.171