Thanh toán chỉ 250 triệu sở hữu ngay căn hộ Qui Nhơn Melody