Vĩnh Long New Town còn duy nhất 10 suất CK 1%, tặng 5 chỉ vàng